Interimchef

Interimchefen upprätthåller läget på arbetsplatsen och stöttar medarbetarna i en förändring, till exempel i väntan på en ny chef.

Vi åtar oss uppdrag som interimchef från VD till första linjens chef.